Prelegenci

Dr Radosław Bomba

Pracuje w Zakładzie Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS.

Prowadzi badania poświęcone problematyce cyberkultury, kultury 2.0, nowych mediów, wizualizacji wiedzy, analityki kulturowej i ludologii. Twórca bloga naukowo-edukacyjnego “Wiedza i Edukacja”, zastępca redaktora naczelnego naukowego czasopisma Internetowego “Kultura i Historia”.

Współpracuje z portalem Historia i Media.