Prelegenci

Krzysztof Krejtz

Doktor psychologii. Pracownik naukowy i kierownik Laboratorium Badań Internetowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autor i współautor wielu publikacji na temat społecznych aspektów zachowań w
internecie, m.in. Diagnoza Internetu. Od lat zajmuje się metodologią badań internetowych. Współautor i pomysłodawca innowacyjnych metod badań użytkowników Sieci. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Badań On-line w Grupie IQS.