Rejestracja

Rejestracja zakończona!

Chcielibyśmy, aby wszyscy chętni mogli wziąć w niej udział, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zmuszeni jesteśmy weryfikować napływające zgłoszenia. Może się zdarzyć, że ze względu na duże zainteresowanie konferencją, zmuszeni będziemy odmówić udziału wybranych osobom. Oceniając nadesłane zgłoszenia będziemy brali po uwagę staranność wypełnienia formularza, uzasadnienie chęci uczestnictwa w forum oraz jakość i aktualizację bloga prowadzonego przez osobę rejestrującą się.

Informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia przesłana zostanie zainteresowanym drogą elektroniczną do dnia 5 października 2012 roku.